Rook makelaarsdiensten
Nieuwe Markt 18-1
8261 BR Kampen

Tel: 038-3375708/0655823152
Mail: info@rookmakelaarsdiensten.nl

Bouwkundige Keuring

Een bouwtechnisch keuringsrapport heeft tot doel een weergave te geven van de bouwkundige staat van de woning.

Een bouwkundige keuring laten verrichten is een beslissing naar jouw eigen oordeel. Het kost geld. Een keuringsrapport als een onderdeel van het totale verkooptraject werkt goed, omdat de kandidaat-koper weet wat deze koopt. Het levert een bijdrage aan jouw mededelingsplicht als verkoper, zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Het is haast uitgesloten dat je na de transactie nog kan worden aangesproken op het fenomeen “Verborgen Gebrek”.

Klik hier voor het aanvragen van een bouwkundige keuring!

ZIEN24 Professionele Fotografie